О НАМА

Запослени

директор: мр Јанко Б. Миловановић 

секретар :Јасна Даниловић, дипломирани правник

руководиоци РЈ: Марица Николић 

                            Лидија Симеуновић

стручни сарадник: Мирјана Савкић, дипломирани педагог

педагошки асистент: Ивица Васиљевић

 

млађа јаслена група:

 • Гордана Малетић , медицинска сестра - васпитач
 • Славојка Томић , медицинска сестра - васпитач
 • Нена Павић , медицинска сестра - васпитач
 • Снежана Мијатовић , медицинска сестра - васпитач

старија јаслена група: 

 • Радовановић Јелена , васпитач
 • Ивана Ерцеговчевић, медицинска сестраваспитач
 • Весна Марковић, медицинска сестра - васпитач
 • Драгана Милановић, медицинска сестра

мешовита група:

 • Верица Зорбић , васпитач
 • Милица Танасић, васпитач

млађа група:

 • Зорица Стекић, васпитач
 • Драгана Ерцеговчевић, васпитач
 • Катарина Кокановић, васпитач

средња група:

 • Јелена Новаковић, васпитач
 • Дана Радовановић, васпитач

старија група:

 • Љиљана Берић, васпитач
 • Гордана Ковић, васпитач

група ППП програма:

 • Љубица Кнежевић, васпитач
 • Драгана Ђукић, васпитач

полудневни боравак у Богатићу:

 • Ксенија Иванковић, васпитач
 • Весна Мијатовић, васпитач
 • Горана Кнежевић, васпитач

полудневни боравак у Бадовинцима:

 • Сања Поповић, васпитач
 • Снежана Мартић, васпитач

полудневни боравак у Бановом Пољу:

 • Марија Алексић, васпитач

полудневни боравак у Глушцима:

 • Зорица Угљешић, васпитач

групе ППП програма у Богатићу:

 • Весна Тадић, васпитач
 • Весна Милаковић, васпитач

групе ППП програма у Бадовинцима:

 • Драгана Цвејић, васпитач
 • Сања Остојић, васпитач

група ППП програма у Клењу:

 • Вера Мартиновић, васпитач

група ППП програма у Очагама:

 • Сњежана Тодић, васпитач

група ППП програма у Црнобарском Салашу:

 • Марина Ковачевић, васпитач

група ППП програма у Глоговцу:

 • Љубинка Ристивојевић, васпитач

група ППП програма у Бановом Пољу:

 • Биљана Станковић, васпитач

група ППП програма у Црној Бари:

 • Јелена Мијаиловић, васпитач

група ППП програма у Дубљу:

 • Весна  Јевтић , васпитач 

група ППП програма у Белотићу:

 • Драгана Давидовић, васпитач
 • Наташа Ковић, васпитач

група ППП програма у Метковићу:

 • Данијела Маљковић, васпитач 

група ППП програма у Глушцима:

 • Наташа Станић, васпитач

група ППП програма у Узвећу:

 • Славица Гемовић, васпитач

РАЧУНОВОДСТВО:

 • Бранкица Даниловић
 • Снежана Ђенадић
 • Ана Стевановић

ПОСЛОВИ ИСХРАНЕ:

 • Татјана Мијатовић
 • Гордана Миливојевић
 • Иванка Дукић
 • Оливера Малетић

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ:

 • Мирослав Зорбић
 • Златко Дрмановић
 • Милена Дукић
 • Славојка Мијатовић
 • Мирјана Давидовић
 • Иванка Гајић
 • Мирјана Дукић
 • Сања Товиловић

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

О НАМА