О НАМА

Запослени

Љубица Кнежевић - в.д. директор

секретар,, Зоран Кнежевић, дипломирани правник

стручни сарадник, Мирјана Савкић, дипломирани педагог

 • Јелена Бојић, васпитач
 • Зорица Стекић, васпитач
 • Драгана Ерцеговчевић, васпитач
 • Дана Радовановић, васпитач
 • Јелена Новаковић, васпитач
 • Гордана Ковић, васпитач
 • Верица Ђенадић, васпитач
 • Верица Зорбић, васпитач
 • Лидија Симеуновић, васпитач
 • Љиљана Берић, васпитач
 • Марица Николић, васпитач
 • Наташа Пејовић, васпитач
 • Невенка Павић, медицинска сестра
 • Славојка Томић, медицинска сестра
 • Снежана Мијатовић, медицинска сестра-васпитач
 • Гордана Малетић, медицинска сестра-васпитач
 • Ивана Ерцеговчевић, медицинска сестра-васпитач
 • Драгана Милановић, медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту
 • Горана Кнежевић, васпитач
 • Весна Тадић, васпитач
 • Весна Мијатовић, васпитач
 • Драгана Давидовић, васпитач
 • Златија Бирташић, васпитач
 • Весна Сивчевић, васпитач
 • Ксенија Иванковић, васпитач
 • Драгана Цвејић, васпитач
 • Марија Алексић, васпитач
 • Снежана Мартић, васпитач
 • Сања Поповић, васпитач
 • Вера Мартиновић, васпитач
 • Весна Милаковић, васпитач
 • Љубинка Ристивојевић, васпитач
 • Јелена Мијаиловић, васпитач
 • Биљана Станковић, васпитач
 • Милица Танасић, васпитач
 • Данијела Маљковић, васпитач
 • Наташа Станић, васпитач
 • Славица Гемовић, васпитач
 • Данијела Будимировић, васпитач
 • Драгана Кораћ-васпитач приправник
 • Ивица Тодић-педагошки асистент

РАЧУНОВОДСТВО:

 • БранкицаДаниловић
 • ДанијелаВукомановић
 • Снежана Ђенадић
 • АнаСтевановић

ПОСЛОВИ ИСХРАНЕ:

 • ТатјанаМијатовић
 • Гордана Миливојевић
 • ИванкаДукић

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ:

 • МиланМиловановић
 • МирославЗорбић
 • ЗлаткоДрмановић
 • Милена Дукић
 • Оливера Малетић
 • СлавојкаМијатовић
 • МирјанаДавидовић
 • ИванкаГајић
 • МирјанаДукић
 • Сања Товиловић

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

О НАМА