АКТИВНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 01.11.2021-- Дунав осигурање

...
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи, У обавези сте да дођете у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићуул. Јанка Веселиновића број 3, у периоду од 14.06.2021. године до 30.06.2021. године, ради потписивања Уговора о коришћењу услуга за боравак деце која су примљена по Конкурсу у радној 2021/2022 години. Уколико родитељ, односно други законски заступник детета у остављеном року ......
 

Резултати конкурса за пријем деце у предшколску установу за радну 2021/2022. годину

Након извршеног бодовања Комисија је сачинила листу примљене и одбијене деце и деце чији су родитељи конкурисали за нерасписана места. Напомена Уколико није задовољан одлуком Комисије, родитељ, односно други законски заступник детета, може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса,  поднети жалбудиректоруПредшколске установе. Са родитељем, односно другим законским заступником детета са ......
 
 

ВАСKРШЊЕ АKТИВНОСТИ У НАШОЈ УСТАНОВИ

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈА АКТИВНОСТИ ...
 
 

Конкурс за пријем деце у предшколску установу „Слава Ковић“ у Богатићу за радну 2021/2022. годину

Предшколска установа „Слава Ковић“ БОГАТИЋ ул.Јанка Веселиновића бр.3 тел:015 -7786236, 7786881 email: pu.slavakovic@gmail.com ПИБ: 101441203 МБ:07121466 Број: 516 Датум:28.04.2021.године На основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу ( „Сл гласник РС број 44/2011 ),  члана 136. Статута Предшколске установе „Слава Ковић“ Богатић број 908 од 07.08.2019. године и Правилника о критеријумима за пријем ......
 
 

УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У РАДНОЈ 2021/2022 ГОДИНИ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СЛАВА КОВИЋ „БОГАТИЋ ВРШИ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У РАДНОЈ 2021/2022 ГОДИНИ УПИС ЈЕ ОБАВЕЗАН ЗА СВУ ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 01.03.2015. ГОДИНЕ ДО 28.02.2016. ГОДИНЕ. УПИС ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ ОД 01.04.2021. ГОДИНЕТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ, ПО  МЕСТУ ПРЕБИВАЛИШТА ДЕТЕТА, У ПЕРИОДУ ОД 09 ДО 13 ЧАСОВА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА, НА ......
 
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

...
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ (деце која похађају нашу Установу, као и ДЕЦЕ КОЈА НЕ ПОХАЂАЈУ  И КОЈА СУ ИЗ СОЦИЈАЛНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПА) Поштовани родитељи, Центар за интерактивну педагогију - ЦИП у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ - ом је креирао три брошуре ......
 
 

Обавештење Владе Републике Србије

Исказивање интересовања запослених за вакцинацију против COVID-19. ...
 
 

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gmail.com

Исказивање интересовање за вакцинисање против COVID-19
Нова услуга, Е-вртић, пријавите своје дете за упис у вртић онлајн
Недељни јеловник

Предшколска установа