Активности

ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ на основу Конкурсa и ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ сачињена је на основу Конкурсом објављених могућности за пријем деце у васпитне групе .

Рангирање је извршено према броју бодова , а на основу приложене неопходне и важеће документације.

У млађу јаслену групу примљено је 25 деце ( сва деца чији су родитељи конкурисали).

С обзиром да су међу примљеном децом и деца која у септембру месецу 2017. неће напунити годину дана ( што је неопходно за полазак у јаслице)  листа примљене деце је проширена и на њихово место је омогућен полазак деци старијег јасленог узраста.

До септембра месеца 2017. године постоји могућност да листа примљене деце буде проширена уколико се створе услови (  деца, чији родитељи редовно не измирују обавезе према Установи ће бити исписана из вртића, а на њихово место бити примљена деца са листе одбијене деце, односно листе чекања.)

Родитељи примљене деце по Конкурсу у обавези су да се јаве у Установу у периоду од 15.6.2017. до 30.6.2017. године ради потписивања Уговора о коришћењу услуга. Уколико се родитељ не појави у предвиђеном року  , сматраће се да одустаје од уписа детета.

Документа

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

Активности

Дечја недеља Истраживање педагога Установе - Мирјане Савкић о ставовима родитеља према васпитним поступцима Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије У сусрет Новој години Примена Монтесори материјала у реализацији инклузивног програма На нивоу Васпитно-образовног већа 19.3.2015.год. су презентоване реализоване активности и пројекти као вид стручног усавршавања на нивоу Установе Peaлизован програм стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника ДА ЛИ СМО ДОВОЉНО АСЕРТИВНИ? ДАН УСТАНОВЕ и ЗАВРШНA ПРИРЕДБA ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018 ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ на основу Конкурсa и ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ Листа примљене деце на основу Конкурса и Образложење