Активности

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ОБАВЕШТЕЊЕ: 

УПИС ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ:

ДО 13.6.2017. ГОДИНЕ У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ОВАЈ ПРОГРАМ У БОГАТИЋУ И СВИМ ОКОЛНИМ МЕСТИМА ( КОД ВАСПИТАЧА).

РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УПИШУ ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 1.3.2011. ДО 29.2.2012. И ДА ПРИЛИКОМ УПИСА ДОСТАВЕ:

ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И

ПОТВРДУ О ПРЕБИВАЛИШТУ.

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

Активности