Активности

ДА ЛИ СМО ДОВОЉНО АСЕРТИВНИ?

DA LI SMO DOVOLjNO ASERTIVNI?

Колико смо самопоуздани у комуникацији са другим особама из нашег непосредног окружења? Да ли смо кадри да изнесемо своје мишљење, захтев или став уколико је другачији ? Да ли приликом конфликата у којима се веома често нађемо реагујемо агресивно, или се повлачимо да би избегли непријатности, или можда, ступамо у једну другачију комуникацију у којој се активно заузимамо за себе и своја права, потребе и ставове, а да при том уважавамо и не угрожавамо та иста права, потребе и ставове других. ..

Таква је, управо, асертивна комуникација којом се васпитно особље Предшколске установе „Слава Ковић“ из Богатића бавило током реализовања акредитованог програма „Асертивном комуникацијом до успеха.“

Свакодневно смо сведоци различитих начина реаговања у процесу комуникације.

ПАСИВНО понашање односи се на особе које не исказују своја мишљења и осећања искрено и директно, стално се извињавају другима, попуштају пред захтевима и наредбама других иако се не слажу са њима, осећају се повређено, незадовољно и анксиозно због властитог понашања и допуштају да буду искориштени.

Насупрот пасивном, особе АГРЕСИВНОГ понашања неадекватно исказују осећања и мишљења, стално захтевају, окривљују и наређују другима, не поштују њихова права, одлучују и у своје и у име других, постижу циљеве на рачун других и не преузимају одговорност за своја дела.

АСЕРТИВНО понашање је истинско и директно исказивање осећања и мишљења, борба за своја права уз поштовање права других, одлучивање за себе, високо самопоштовање и прикладна и реална и слика о себи, преузимање иницијативе у међуљудским интеракцијама, као и одговорности за своја дела. Право је сваке особе да се изрази и заузме за себе. Асертивна права, између осталих, подразумевају и право особе да се правда, да се промени и предомисли, да погреши, да нешто не зна, да се некоме не допадне, као и право на сопствену логику....

Презентовани су и типови асертивне комуникације, манипулације, адекватни начини изрицања критике и похвале, примања похвале, као и самопохвале.

Ако узмемо у обзир да 40% успеха и среће у животу зависи од наших емоција, 30% од здравља, 20% од посла којим са бавимо и 10% од друштвеног живота , а да комуникација прожима све наведене сфере, можемо закључити колико се начин и квалитет комуникације може одразити на њих на позитиван или негативан начин. Управо због тога треба мењати себе, јер су технике асертивне комуникације нешто што се може усвојити и примењивати. Не мора да значи да ће асертивни начин комуникације увек бити успешан, али ће донети лично задовољство .

Реализатори овог програма су Весна Узелац, педагог и Смиљана Берар, психолог. Програм је реализован 17. маја 2015. године у просторијама вртића.

Мирјана Савкић, дипломирани педагог

 

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

Активности