Активности

Peaлизован програм стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника

Peaлизован програм стручног усаврша

„Аутизам и говорно-језички поремећаји“ –назив је акредитованог програма стручног усавршавања који је реализован 19. априла 2015. године у просторијама Предшколске установе. 

Реализатори програма су:

Игор Бузгановић ,дипломирани дефектолог логопед, реедукатор психомоторике и

Миодраг Николић , дипломирани дефектолог олигофренолог и специјални педагог.

Овај програм је подржао Центар за стручно усавршавање Лесковац.

Основни циљ реализовања овог програма је био

- упознавање  васпитача , медицинских сестара и стручних сарадника  са начинима препознавања поремећаја говора и језика, пажње, понашања и успостављање адекватног приступа чиме би се развили и максимално искористили сви дететови потенцијали, као и

-упознавање са основним карактеристикама аутизма, приступима детету са аутизмом, као и начинима рада са аутистичном децом.

Било је ово једно веома едукативно интерактивно дружење поткрепљено практичним искуствима како  реализатора, тако  и учесника програма .

 
Стручно усавршавање васпитача Стручно усавршавање васпитача Стручно усавршавање васпитача Стручно усавршавање васпитача Стручно усавршавање васпитача Стручно усавршавање васпитача Стручно усавршавање васпитача
 

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

Активности