Активности

На нивоу Васпитно-образовног већа 19.3.2015.год. су презентоване реализоване активности и пројекти као вид стручног усавршавања на нивоу Установе

Cтручно усавршавањe на нивоу Устано

1. „СКУПОВИ И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА“-

васпитачи Лидија Симеуновић и Љиљана Берић (старија васпитна група)

2. „И ПУТОВАЊЕ ОД ХИЉАДУ МИЉА ПОЧИЊЕ ПРВИМ КОРАКОМ“

медицинске сестре Невенка Павић и Славојка Томић (јаслене групе)

3. „ДЕТЕ И ЛОПТА“-

васпитачи Весна Мијатовић и Милица Танасић (мешовите групе полудневног боравка))

4.“ЖИВОТИЊЕ“-

васпитачи Дана Радовановић ,Јелена Новаковић и Гордана Ковић (средња васпитна група )

 
Cтручно усавршавањe Cтручно усавршавањe Cтручно усавршавањe Cтручно усавршавањe
 

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

Активности