О НАМА

Стручни тимови

Формирани стручни тимови у 2014/15. години:

1.Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

  • (координатор - Љиљана Берић, васпитач)

2. Тим за инклузивно образовање

  • (координатор - Весна Мијатовић, васпитач)

3. Тим за самовредновање

  • (координатор - Јелена Бојић, васпитач)

4. Тим за стручно усавршавање

  • (координатор - Мирјана Савкић, дипл. педагог)

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

О НАМА