О НАМА

Стручни тимови

Формирани стручни тимови у 2018/19. години:

1. Тим за сарадњу са родитељима:

 • координатор: Драгана Ерцеговчевић 
 • чланови тима: РЈ Марица Николић , РЈ Лидија Симеуновић , медицинска сестра - васпитач Славојка Томић , васпитач Љубица Кнежевић

2.Тим за заштиту од дискриминације , насиља, злостављања и занемаривања:

 • координатор - Невена Павић , медицинска сестра-васпитач
 • чланови тима : директор Јанко Миловановић , РЈ Марица Николић , РЈ Лидија Симеуновић , васпитачи: Зорица Стекић , Зорица Угљешић, Сњежана Тодић , педагог Мирјана Савкић

3. Тим за инклузивно образовање

 • координатор - Драгана Цвејић , васпитач
 • чланови тима: директор Јанко Миловановић , РЈ Марица Николић, РЈ Лидија Симеуновић, педагог Мирјана Савкић, васпитачи: Весна Милаковић, Снежана Мартић, Сања Остојић, Весна Тадић, Весна Јевтић

4. ​Тим за социјалну заштиту: 

 • координатор: Љиљана Берић 
 • чланови тима: васпитач Драгана Ђукић , медицинска сестра - васпитач Весна Марковић , васпитачи Гордана Ковић , Весна Милаковић и Весна Мијатовић, педагог Мирјана Савкић

​5. Тим за безбедност:

 • координатор: Снежана Мартић 
 • чланови тима: Татјана Мијатовић - кувар, Златко Дрмановић - помоћни радник , Мирјана Дукић - спремачица , медицинска сестра Драгана Милановић ПЗЗ , васпитач Наташа Станић

6. Тим за самовредновање рада установе: 

 • координатор - Вера Мартиновић, васпитач
 • чланови тима: РЈ Марица Николић , РЈ Лидија Симеуновић , педагог Мирјана Савкић , медицинска сестра - васпитач Ивана Ерцеговчевић, васпитач Гордана Ковић

7. Тим за стручно усавршавање

 • координатор - Мирјана Савкић, дипл. педагог
 • чланови тима : РЈ Марица Николић , РЈ Лидија Симеуновић , васпитач Сања Поповић, медицинска сестра - васпитач Весна Марковић , васпитач Јелена Мијаиловић , васпитач Јелена Новаковић

​8. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:

 • координатор: Јанко Миловановић 
 • чланови тима: ЛС Гордана Савић, СР Милица Крајчиновић, РЈ Марица Николић, РЈ Лидија Симеуновић, педагог Мирјана Савкић

​9. Стручни актив медицинских сестара-васпитача:

 • председник актива : Весна Марковић 
 • чланови: медицинске сестре-васпитачи 

​10. Стручни актив васпитача целодневног боравка:

 • председник актива: Гордана Ковић 
 • чланови: васпитачи целодневног боравка 

​11. Стручни актив васпитача полудневног боравка:

 • председник актива: Весна Мијатовић 
 • чланови: васпитачи полудневног боравка 

​12. Стручни актив васпитача припремних предшколских група:

 • председник актива: Весна Милаковић 
 • чланови: васпитачи припремно предшколског програма 

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

О НАМА