О НАМА

Управни одбор Установе

представници запослених:

  1. Снежана Мартић
  2. Гордана Ковић
  3. Славојка Томић

представници родитеља:

  1. Владимир Лукић
  2. Ђоко Милутиновић
  3. Бранка Станић

представници локалне самоуправе:

  1. Раде Гајић-председник УО
  2. Жељана Илић
  3. Владан Берић

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

О НАМА