О НАМА

Управни одбор Установе

представници запослених:

  1. Зорица Стекић
  2. Драгана Ерцеговчевић
  3. Снежана Мијатовић&

представници родитеља:

  1. Татјана Берић
  2. Петар Стевановић
  3. Владан Попадић 

представници локалне самоуправе:

  1. Раде Гајић-председник УО
  2. Зоран Малетић
  3. Милена Ђонлић

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gromnet.net

О НАМА